W zakresie protetyki prowadzimy leczenie z zastosowaniem następujących uzupełnień protettycznych

  • odbudowy struktur pojedynczych zębów-wkłady koronowe kompozytowe i pełnoceramiczne,
  • wkłady koronowo-korzeniowe indywidualne i standardowe w celu odbudowy i wzmocnienia struktury zęba
  • korony metalowe, porcelanowe, całoceramiczne, kompozytowe i półkorony, korony trzyćwierciowe.
  • licówki kompozytowe i ceramiczne
  • uzupełnienia pojedynczych braków zębowych, oraz rozległe braki zębowe mosty konwencjonalne adhezyjne, kompozytowe , metalowe napalane porcelaną, całoceramiczne
  • protezy całkowite i częściowe, protezy szkieletowe, protezy z obturatorami,
  • stałe uzupełnienia na implantach, korony pełnoceramiczne, napalane na metalu i cyrkonie
  • montujemy na implantach belki Doldera, Locatory lub zaczepy Kulowe poprawiające bardzo skutecznie stabilizację i utrzymanie protez całkowitych żuchwy i szczęk

 

Wykonujemy uzupełnienia najwyższej jakości z zastosowaniem nowoczesnej techniki cyfrowej CAD-CAM – polecamy

Poradnia protetyki
Poradnia protetyki