Wojciech Kolanko

Lekarz stomatolog, specjalista protetyki
Założyciel i kierownik Kliniki

Marcin Kolanko

Lekarz stomatolog

Aleksandra Urbanek-Wajda

Lekarz stomatolog

Magdalena Fijałkiewicz

Dyplomowana higienistka stomatologiczna

Wiesława Nowak

Higienistka

Anna Paruszewska

Dyplomowana higienistka stomatologiczna

Magdalena Kolanko

Dyplomowana asystentka

Beata Rojek

Dyplomowana asystentka

Joanna Froń

Recepcjonistka

Elżbieta Togan

Sekretarka